Един от съдовете ползвани в пивоварния процес, в който пивната мъст (неферментиралата бира) се вари с цел нейната стерилизация, концентрация, стаблизация и придаване на спеифичната хмелова горчивина.

анг. Brew Kettle

« Back to Glossary Index