Вгорчаваща порция, или вгорчаващ хмел се нарича хмелът, който се добавя рано по време на варенето. Колкото по-дълго се вари хмелът, толкова повече вгорчаващи състваки се извличат от него.

анг. Bittering Hops

« Back to Glossary Index