В пивоваренето терминът се отнася до усещането за тяло и плътност, но буквално означава съпротивлението на течността (бирата) да тече.

анг. Viscosity

« Back to Glossary Index