Концентрация на пивната мъст повече от 1.060 (14,7P).

анг. High gravity

« Back to Glossary Index