Група алкохоли с по-високо молекулярно тегло (от това на етанола), които се естерифицират при нормални условия. Когато са налични след ферментация, дават остър аромат, подобен на разтворител. Смята се, че отчасти са причината за махмурлука.

анг. Fusel Alcohol

« Back to Glossary Index