Вкус, който се определя като кисел и тръпчив. Понякога резултат от умишлено бактериално засяване, от диви или селектирани бактерии като лактобацили и педиококи.

анг. Sour

« Back to Glossary Index