Схема за воден затвор, при който маркуч излиза от ферментатора, като другият му край е потопен в съд с дезинфектант. Това позволява изпускането на въглероден диоксид и извеждането на излишен ферментационен материал.

анг. Blow-off

« Back to Glossary Index