Еднопосочен клапан, който позволява на въглеродния диоксид да излезе, като същевременно възпира замърсяване.

анг. Airlock (or fermentation lock)

« Back to Glossary Index