При разбиването на разклонени амилопектинени молекули в майша от алфа амилазата, той става по-малко вискозен и по-течен; от където идва и терминът втечняване на майша, а алфа амилазата се обяснява като втечняващ ензим.

анг. Liquefaction

« Back to Glossary Index