Газ плучен вследствие на алкохолната ферментация. Въглеродният диоксид е това, което придава на бирата нейната естествена газировка.

анг. Carbon Dioxide (CO2)

« Back to Glossary Index