Добавянето на азотен газ към бирата, за постигане на по-гладък вкус при наливане. Азотът е слабо разтворим в бирата и се изисква силно налягане, за да се разтвори. При наливане голяма част от него напуска бирата създавайки малки балончета здрава, плътна пяна.

анг. Nitrogenation

« Back to Glossary Index