Първият етап на ферментацията, която се извършва в отворени или затворени съдове и продължава от два до двадесет дни, през което време по-голямата част от ферментиращите захари се превръщат в етилов алкохол и газ въглероден диоксид.

анг. Primary Fermentation

« Back to Glossary Index