Утайки получени при варене на пивната мъст. Състои се от смес от преципетирали термолабилни белтъчни вещества, както и фенолно-протеинови комплекси.

анг. Hot break

« Back to Glossary Index