Основен вкус произлизащ от изомеризираните алфа горчиви кисели и отличаващ бирата от всички останали напитки. Тези хумолонови съединения се изомеризират по време на варенето и се превръщат в изо алфа киселини, които имат горчив вкус. Нивото на горчивина се измерва в IBU (International Bitterness Units – международни единици за горчивина), като 1 единица е равна на 1 mg изо-алфа киселина на литър. Повечето бири имат ниво на горчивината между 20 и 50 IBU.

анг. Bitterness

« Back to Glossary Index