Неконтролируемо изхвърляне на газ и бира от бутилката, поради което бутилкта остава почти празна.В някои случаи, например при прегазиране, газта може да излезе наведнъж изхвърляйки със себе си и течност. Специфични причини за гъшинг са били установени при малц, заразен с плесен Фузариум.

анг. Gushing

« Back to Glossary Index