Традиционна техника при майшуване, при която част от майша се отделя, кипва, и после се връща в основния съд за майшуване с цел да се вдигне температурата до дадена следваща температурна пауза. Например, от 35 °C до 45 °C, после до 65 °C и т.н. Целта е активацията на различни езними в оптималната за тях температура, така че да се разградят различини съставки на зърното – глюкани, протеини, нишесте. От този процес има смисъл, когато се работи със слабо модифициран малц, тъй като при добре модифицирания първите промени в състава на зърното вече са настъпили още в процеса на малцуване.

анг. Decoction mashing

« Back to Glossary Index