Неферментируеми захари, съставени от множество свързани глюкозни единици. Принципно се образуват по време на майшуване и често съдържат между 4 и 20 глюкозни единици в разклонени вериги. Декстрините не са ферментируеми от пивните дрожди и остават в крайната бира, създавайки усещането за тяло, плътност в устата.

анг. Dextrins

« Back to Glossary Index