Монозахарид, използван за добавяне при бутилиране с цел естествена газировка, чрез доферментация.

анг. Dextrose (or glucose)

« Back to Glossary Index