Големината на ензимния (диастатичен) потенциал, с който малцът разполага.

анг. Diastatic Power

« Back to Glossary Index