Характерен аромат, наличен в някои бири, възникващ в резултат от химическото преобразуване на ацетолактат, който е междинно вещество в метаболитната верига на дрождите по време на ферментация. Нивото му се вдига по време на активното размножаване на дрождите, но после намалява при отлежаването, когато дрождите реабсорбират диацетила и го редуцират до 2,3 бутандиол. Много пивоварни упражняват контрол над нивото на диацетил, така че да е под прага на усещане – под 0.2 mg на литър. При някои бири, особено британските и шотландските ейлове, е приемливо и по-виско ниво.

анг. Diacetyl

« Back to Glossary Index