Дрожди, които не са селектирани и не се използват в пивоваренето, се наричат диви. Срещат се нормално в природата по различни плодове и зърнени култури.

анг. Wild yeasts

« Back to Glossary Index