Всякакво немалцувано зърно или друга суровина богата на нишесте, използвана в процеса на пивопроизводство. Обикновено се използва ечемик, ориз, царевичен гриз и др. Сурогатите са често използвани в индустриалното пивопроизводство. Също така може да се изполват и суровини, които са богати на прости въглехидрати – кристална захар, мед, сиропи и др.

анг. Adjunct

« Back to Glossary Index