Ферментация на бира с пивоварни дрожди, чийто оптимален температурен диапазон се намира в ниските стойности (8 – 14 °C). При такава ферментация говорим за получаване на лагерно пиво.

анг. Bottom fermentation

« Back to Glossary Index