Вторият, по-бавен етап на ферментацията за горноферментиращите бири и с продължителност от няколко дни и седмици до месеци, в зависимост от вида на бирата.

анг. Secondary Fermentation

« Back to Glossary Index