Стил пиво с проведена горна ферментация, за разлика от тези с долна ферментация, които наричаме лагери. Исторически погледнато, преди време “ейл” са наричали също бири без хмел, както и силни бири.

анг. Ale

« Back to Glossary Index