Молекула много често протеинова, която действа като биологичен катализатор за химични реакции.

анг. Enzyme

« Back to Glossary Index