Силно ароматни съединения, образувани след реакция между органични киселини и алкохоли по време на ферментацията. Те допринасят за плодов аромат на бирата.Силно ароматни съединения, образувани след реакция между органични киселини и алкохоли по време на ферментацията. Те допринасят за плодов аромат на бирата.

анг. Esters

« Back to Glossary Index