Често срещан естер, произведен от метаболизма на дрождите по време на ферментация и съзряването на пивото. Резултатът е миризма подобна на разтворител.

анг. Ethyl acetate

« Back to Glossary Index