Образуване на мехурчетата в бирата, причинено от освободения въглероден диоксид.

анг. Effervescence

« Back to Glossary Index