Основната зърнена култура, използвана в малцопроизводството, респективно пивопроизводството. Два вида – Hordeum vulgare и Hordeum distichon, са най-често отглеждани, като съществуват много разновидности, някои от които се садят през пролетта, а други през зимата.

анг. Barley

« Back to Glossary Index