Класически стил силен ейл с алкохолно съдържание (ABV) между 6.5% and 11%, горчивина между 20 и 50 IBU и широк спектър на цвета. В аромата обикновено преобладава алкохолът, естерите и хмела, а на вкус е умерено горчив с плътно и гладко усещане в устата.

анг. Barley Wine

« Back to Glossary Index