Йон, който причинавя мътност и окисляване, и може да възпрепятства работата на дрождите.

анг. Iron

« Back to Glossary Index