Тест за функционалното състояние на дрождите, който измерва тяхната метаболитна способност. Като индикатор се използватат скоростта на усвояване на кислорода при ферментация на захари или освобождаване на киселина и намаляване на рН. Колкото по-висока е жизнеността, толкова по-добър е ферментативният потенциал на дрождите.

анг. Vitality

« Back to Glossary Index