Метод за събиране на горещите утайки в центъра на съда за варене чрез разбъркване на пивната мъст, докато се образува водовъртеж.

анг. Whirlpool (method)

« Back to Glossary Index