Стабилността на пяната на бирата, измерва се в секунди разделени на всеки инч пяна от върха до спадането й.

анг. Head Retention

« Back to Glossary Index