Добавяне на пивни дрожди във вече охладената пивна мъст

анг. Pitching

« Back to Glossary Index