Стъклен интструмент за измерване на специфичната плътност на течностите сравнено с тази на водата, съставен с разграфена скала поставена върху плавник с тежест.

анг. Hydrometer

« Back to Glossary Index