Премахване на плаващите в пивната мъст или завършена бира частици чрез механични или химични методи.

анг. Clarification

« Back to Glossary Index