Смес от фруктоза и глюкоза направена чрез химично разбиване на захарозата; използва се за повишаване на плътността и газиране.

анг. Invert sugar

« Back to Glossary Index