Традиционен процес на майшуване, който се състои в поддържането на майша на определена температура през целия период. Типично се прави в границите между 60 и 70oC, при които активността на амилазата е максимална. Инфузионното майшуване обикновено се употребява при британските бири, които се правят с добре модифициран малц, който е претърпял екстензивно усвояване на протеини и b глюкан по време на малцуването.

анг. Infusion mashing

« Back to Glossary Index