Минерал разпространен във вода от различен произход. Известен също като тебешир, понякога добавян по време на майшуванто, за да увеличи съдържанието на калций и карбонат.

анг. Calcium Carbonate (CaCO3)

« Back to Glossary Index