Неразтворима сол утаяваща се от пивната мъст при варене и с течение на времето по време на ферментацията. Може да образува кристали, които да изградят бирен камък или да останат в бирата и да предизвикат леко помътняване. Недостатъчният или прекомерен калций в пивната мъст може да причини утаяване.

анг. Calcium oxalate

« Back to Glossary Index