Минерал, разпространен във вода от различен произход. Известен също като гипс, понякога добавян по време на майшуването, за да увеличи съдържанието на калций и сулфат.

анг. Calcium Sulfate (CaSO4)

« Back to Glossary Index