Карагенаните (E407) са семейство линейни сулфатни полизахариди, които се извличат от червените водорасли, използвани като подобрители за ускоряване на натрупване на утайка в края на варенето и дрождите след ферментацията.

анг. Carrageenan

« Back to Glossary Index