Малц, който се приготвя чрез „задушаване“ (сушене във влажна среда) за получаване на захари от нишесте (захарите се карамелизират, когато малцът се изсуши, за да се получат цветни и вкусови съединения). Нарича се още кристален малц.

анг. Caramel malt

« Back to Glossary Index