Материал получен чрез нагряване на захари с или без присъствието на азотни материали. Обикновено се произвежда по време на варенето на мъстта. Синтетични карамели могат да се добавят към бирата, за да се коригира или засили цвета и вкуса.

анг. Caramel

« Back to Glossary Index