Процесът на газиране с въглероден диоксид на течност (например бира) чрез следните методи: 1. Създаване на налягане във ферментационния съд, чрез произведеният въглероден диоксид от алкохолната ферментациа и газиране на бирата по естествен начин. 2. Вкарване на въглероден диоксид в готовата бира (принудително газиране). 3. Добавяне на ферментираща пивна мъст към готова бира за създаване на газировка. 4. Добавяне на захар към ферментиралата мъст преди бутилиране, създавайки вторична ферментация в бутилката, известна още като „бутилкова ферментация“.

анг. Carbonation

« Back to Glossary Index