Инертен материал използван за подобряване на филтрацията на бирата чрез образуването на фин порест пласт върху филтърна мембрана. Този пласт увеличава дебелината си с постепенното филтриране на бирата и частиците се натрупват в него позволявайки на бирата да се изчисти през него. Кизелгур се прави от черупките на Диатомея, но и други помощни филтри може да се направят от глина или силициев хидрогел.

анг. Keiselguhr

« Back to Glossary Index