Процедура за изчистване на дрождите от нежелани бактерии, чрез поставянето им в киселинен разтвор с pH = 2.2 непосредствено преди ферментация. Бактериите са по-чувствителни на киселина от дрождите и умират.

анг. Acid washing

« Back to Glossary Index