Комплект за домашно пивоварене, съдържащ сух малцов екстракт, хмел и понякога специални малцове.

анг. Dry kit

« Back to Glossary Index